Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 29939.1
HKD 2886.03
JPY 200.87
CHF 22755.76
AUD 17078.99
CAD 17699.12
SGD 16660.81
EUR 26656.25

(Nguồn: )

Triển khai nhiệm vụ Tuyên truyền pháp luật lao độngtrên địa bàn các KCN thành phố Đà Nẵng năm 2017

Ngày đăng: 28/08/2017

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về lao động, trong đó công tác tuyên truyền pháp luật về lao động là nhiệm vụ cấp thiết để phổ biến đến người lao động và người sử dụng lao động nâng cao nhận thức về pháp luật lao động. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số: 1141/KH-BQL để triển khai nhiệm vụ Tuyên truyền pháp luật lao động trên địa bàn các KCN thành phố Đà Nẵng năm 2017.

Mục đích của kế hoach nhằm tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật và giải đáp các vướng mắc cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp nâng cao nhận thức về pháp luật như: Xây dựng và đăng ký nội quy lao động; Thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử và các quy định pháp luật khác liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp, đồng thời thông qua website chuyên ngành Ban Quản lý để phổ biến pháp luật lao động bằng chuyên mục tư vấn pháp luật về lao động nhằm trả lời các vấn đề pháp lý chung trong lĩnh vực lao động liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp;

Hoạt động giám sát, đánh giá kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cũng là một phần không thể thiếu trong kế hoạch, vì vậy các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật lao động đạt kết quả cao.

Đoàn Kim Nhu - Chuyên viên Phòng Quản lý lao động Ban Quản lý

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien