Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Tình hình hoạt động các khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng: 27/06/2017

Tình hình hoạt động các khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017

1. Tình hình đầu tư vào KCN (Tính đến ngày 15/6/2017)

Cấp mới cho 06 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký 2,7 triệu USD và 15 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký 298,7 tỷ đồng.

Điều chỉnh cho 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 15 dự án trong nước, trong đó có 04 dự án với số vốn điều chỉnh tăng thêm 50,044 tỷ đồng.

Chấm dứt 01 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 0,77 triệu USD và 03 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký 17,2 tỷ VNĐ, do nhà đầu tư đề nghị chấm dứt trước thời hạn.

Tổng vốn đầu tư vào các KCN (đầu tư mới và tăng vốn) là 448,02 tỷ đồng giảm 431,91 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Tình hình chuyển nhượng dự án

04 trường hợp đề nghị chuyển nhượng, trong đó đã giải quyết xong 03 trường hợp chuyển nhượng tài sản.

3. Tình hình giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý tiếp nhận 16 kiến nghị của các doanh nghiệp, đã giải quyết xong 12 kiến nghị và 04 kiến nghị đang tiếp tục xử lý.

4.Công tác quy hoạch mới các KCN, cấp phép và xây dựng hạ tầng trong KCN

- Công tác quy hoạch các KCN thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 555/TTg-CN phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các KCN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, gồm các KCN: Hòa Nhơn (393,57 ha), KCN Hòa Cầm – Giai đoạn 2 (119 ha), KCN Hòa Ninh (400 ha).

UBND thành phố đã có Công văn số 4559/UBND-BQL giao cho các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục để sớm đầu tư, xây dựng các KCN mới.

- Di dời KCN Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đưa KCN Đà Nẵng ra khỏi quy hoạch tổng thể phát triển các KCN cả nước đến năm 2020 tại Công văn số 499/TTg-CN, theo đó giao UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất KCN Đà Nẵng sang đất ở đô thị theo pháp luật hiện hành về quản lý đô thị.

UBND thành phố đã có Công văn số 4459/UBND-BQL thống nhất Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng là đơn vị tư vấn lập Đề án di dời các Doanh nghiệp trong KCN Đà Nẵng và giao Ban Quản lý phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng triển khai lập Đề án theo quy định.

Xác nhận hoàn thành công trình 05 dự án và cấp Thỏa thuận thiết kế tổng mặt bằng và Giải pháp kiến trúc xây dựng 12 dự án.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Các Công ty kinh doanh hạ tầng tiếp tục đầu tư xây dựng, duy tu các hạng mục công trình: 38,739 tỷ đồng.

5. Tình hình hoạt động, đấu nối, thu gom, xử lý nước thải và chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong KCN

Nhìn chung, các Trạm Xử lý nước thải tập trung của các KCN hoạt động ổn định, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Các dự án đang hoạt động đã thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung của KCN để đưa về xử lý tại Trạm Xử lý nước thải tập trung (323/343 doanh nghiệp đã thực hiện đấu nối). Một số trường hợp chưa đấu nối là do vướng thủ tục đầu tư, vướng đền bù giải tỏa, đang xây dựng.

Phần lớn các dự án hoạt động trong các KCN đều chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các Công ty kinh doanh hạ tầng thường xuyên bố trí lực lượng an ninh - môi trường, bộ phận kỹ thuật tổ chức tuần tra, giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp.

6. Tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong KCN

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các KCN có chuyển biến tốt. Tình trạng trộm cắp, gây rối an ninh trật tự, vi phạm hành chính giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2016 (19/22 vụ). Tai nạn giao thông giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2016 (13/33 vụ).

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được duy trì tốt, các Công ty Kinh doanh hạ tầng đã thành lập Đội PCCC chuyên ngành tại KCN, Đội Dân quân tự vệ của các Công ty Kinh doanh hạ tầng thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác PCCC đối với các doanh nghiệp đang hoạt động để phát hiện kịp thời, đồng thời phối hợp với Đội PCCC các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp cháy nổ (nếu

có) xảy ra. Do vậy, trong 6 tháng đầu năm 2017, không xảy ra vụ cháy nổ.

7. Tình hình lao động trong KCN

Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 76.723 người. Trong đó, số lao động làm việc tại các dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 42.047 người.

Trình UBND thành phố chấp thuận nhu cầu sử dụng 122 vị trí lao động người nước ngoài làm việc tại 35 dự án trong KCN.

Xác nhận 14 trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Chấp thuận cho 102 trường hợp người nước ngoài làm việc tại 19 dự án được tạm trú trong KCN.

Cấp mới 33 giấy phép lao động; Cấp lại 43 giấy phép lao động.

  Tiếp nhận 06 Nội quy lao động; 14 Thỏa ước lao động tập thể.

Ban Quản lý phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức “Đối thoại – Tư vấn pháp luật” cho công nhân lao động tại các KCN. Kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lao động mới đến với các doanh nghiệp như Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định về tiền lương tối thiểu vùng, lao động nước ngoài…

Ban Quản lý đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tham gia hai đoàn kiểm tra tại 24 doanh nghiệp trong KCN có bếp ăn tập thể. Nhìn chung việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các KCN trong đợt “Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2017 đã có chuyển biến tốt, nhiều doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc, cần tiếp tục duy trì thường xuyên.

Ban Quản lý có văn bản yêu cầu các Công ty Kinh doanh hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong KCN triển khai đồng bộ các nhiệm vụ “Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2017 tại đơn vị mình.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2017, tại các KCN không xảy ra tình trạng đình công, lãn công, các trường hợp có kiến nghị của người lao động về các chế độ, chính sách của doanh nghiệp đều đã được Ban Quản lý phối hợp với sở ngành giải quyết kịp thời, đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho các bên. Tất cả các người nước ngoài tạm trú tại các KCN đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động, lưu trú, tạm trú, thực hiện tốt các quy đinh về quản lý KCN, đảm bảo an ninh trật tự, nếp sống văn minh, chưa có trường hợp nào vi phạm./.

                                      Phòng Kế hoạch tổng hợp - Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng

                                         

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien