Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp KCN

Ngày đăng: 01/09/2017

Ngày 19/6/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Với vai trò là cơ quan phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức Hội nghị Người lao động, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (Ban Quản lý) đã có văn bản gửi đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp; Theo đó, Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ, văn bản hướng dẫn số 1499/TLĐ và tiến hành xây dựng Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, đưa nhiệm vụ xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở vào thực tế tại các doanh nghiệp, xây dựng được quan hệ lao động gắn bó, đạt được sự đồng thuận giữa người lao động và người sử dung lao động, không xảy ra tình trạng đình công, lãn công tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, các hoạt động sản xuất được ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, theo số liệu Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng thì đến nay số lượng các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra: Tỷ lệ Hội nghị người lao động chỉ đạt trên 30%, Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đạt 40% trên tổng doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 24/8/2017 Ban Quản lý tiếp tục có văn bản số 1205/BQL-QLLĐ gửi các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đề nghị chủ các doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc phải chủ động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động xây dựng kế hoạch để thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trên cơ sở Nghị định 60/2013/NĐ-CP và hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21/9/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Quản lý.

Đối với các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện, Ban Quản lý đề nghị tiếp tục duy trì thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật./.

           Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chuyên viên Phòng Quản lý lao động Ban Quản lý

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien