Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Ngày đăng: 25/08/2017

Ngày 15/8/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH​ về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài (NLĐNN) làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2017.

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

Cổng thông tin điện tử là địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn truy cập trên môi trường mạng để liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng và dịch vụ của lĩnh vực cấp GPLĐ cho NLĐNN.

Theo Thông tư, nguyên tắc giao dịch điện tử trong cấp GPLĐ cho NLĐNN thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và pháp luật có liên quan. Bảo đảm tính liên tục, kịp thời, rõ ràng, chính xác, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật và toàn vẹn thông tin. Người sử dụng lao động khi thực hiện các giao dịch điện tử phải có tài khoản giao dịch điện tử để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử thực hiện cấp GPLĐ cho NLĐNN. Tài khoản giao dịch điện tử trong cấp GPLĐ cho NLĐNN là tài khoản do NSDLĐ đăng ký.

Thủ tục cấp GPLĐ cho NNN tại Việt Nam qua mạng điện tử thực hiện như sau:

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐNN dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì NSDLĐ phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động theo quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử (nêu rõ lý do đối với trường hợp chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật).

Sau khi nhận được trả lời kết quả hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ là phù hợp với quy định của pháp luật, NSDLĐ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ đến cơ quan cấp GPLĐ để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cơ quan cấp GPLĐ phải trả kết quả cho NSDLĐ.

 Đính kèm Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017

Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phòng Quản lý lao động

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien