Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Thông báo về việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp

Ngày đăng: 26/06/2017

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

VÀ CHẾ XUẤT ĐÀ NẴNG

Số: 909/TB-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của Doanh nghiệp

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố; Quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong KCN.

Từ khi thành lập đến nay, Ban Quản lý luôn nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng: Đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thời gian thực hiện, triển khai một cửa liên thông, …, điều này đã giúp Doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện, nhận được đánh giá tích cực và hài lòng từ phía Doanh nghiệp (năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, 100% Doanh nghiệp được khảo sát đánh giá hài lòng và rất hài lòng về dịch vụ hành chính công của Ban Quản lý). Một số giải pháp Ban Quản lý đã thực hiện như sau:

1. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho Doanh nghiệp. Trong năm 2016, Ban Quản lý tiến hành rà soát và rút ngắn thời gian giải quyết 12/24 thủ tục hành chính thực hiện tại Ban Quản lý

Trong đó:

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (C/O mẫu D) được giải quyết trong thời gian 04 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Thời gian theo quy định là 08 giờ làm việc);

- Thủ tục về cấp phép, triển khai xây dựng chỉ thực hiện thủ tục Thỏa thuận thiết kế, được giải quyết trong 03 ngày làm việc; (Đính kèm công văn số 1161/BQL-QLQHXD ngày 08/8/2016 của Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng)

- Đưa vào áp dụng quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

2. Ban hành Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các Công ty hạ tầng KCN về đăng ký, chọn vị trí thuê đất, ký hợp đồng thuê lại đất và thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, định kỳ rà soát, cập nhật thông tin về quỹ đất, giá thuê đất, phí sử dụng hạ tầng trên website của Ban Quản lý và các Công ty hạ tầng KCN.

3. Thường xuyên quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ Doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ; kiên quyết xử lý các cán bộ công chức vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho Doanh nghiệp.

4. Trưởng ban Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng đồng thời là Bí thư Đảng ủy các KCN đã thường xuyên tiếp nhận và trực tiếp xử lý các kiến nghị của Doanh nghiệp vào bất cứ thời gian nào nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp, đồng thời cũng chấn chỉnh ngay để không tái diễn.

Thời gian gần đây, Ban Quản lý tiếp nhận một số thông tin phản ánh về cán bộ, công chức của Ban Quản lý cũng như các Công ty hạ tầng sách nhiễu, lợi dụng sự thông thoáng của Ban Quản lý để trục lợi, … Do vậy, nhằm kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong công tác quản lý hành chính nhà nước, trên tinh thần cầu thị, Ban Quản lý mong muốn nhận các ý kiến phản ánh liên quan, từ đó có hướng xử lý kịp thời, phục vụ tốt hơn nữa cho Doanh nghiệp. Mọi thông tin, sự việc cụ thể đề nghị phản ánh trực tiếp đến Ông Phạm Việt Hùng - Trưởng ban Ban Quản lý, điện thoại 0903 508 115, email: hungpv5@danang.gov.vn.

Thông tin về: Các KCN trên địa bàn thành phố, tổ chức, quy trình thủ tục hành chính,… của Ban Quản lý, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo tại website: iza.danang.gov.vn./.

Nơi nhận:

- Các Doanh nghiệp KCN;

- Các Cụm trưởng cụm KCN;

- Các Công ty hạ tầng;

- Các Phó Trưởng ban;

- VP và các phòng nghiệp vụ;

- Website Ban Quản lý;

- Lưu: VT, QLQHXD.

TRƯỞNG BAN

 

ĐÃ KÝ

 

Phạm Việt Hùng

Xem chi tiết nội dung Thông báo số 909/TB-BQL ngày 26/6/2017 của Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng về việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien