Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

THÔNG BÁO Các lô đất trống các nhà đầu tư có thể thuê để đầu tư dự án trong khu công nghiệp (Thời điểm đến 15/02/2017)

Ngày đăng: 20/02/2017

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng thông báo các lô đất trống trong 02 KCN: KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu để các chủ đầu tư, doanh nghiệp tham khảo để thuê lại đất đầu tư dự án khi có nhu cầu

          Đất trống còn tại các khu công nghiệp, nhà đầu tư có thể thuê để đầu tư các dự án (đã hoàn chỉnh hạ tầng)

          1. KCN Hòa Khánh mở rộng:

          + Lô U1-U3, đường ven ĐT 602, diện tích:      2,39ha    (23.900m2)

          + Lô U16 - U18, đường 10B - 14B, diện tích:  11,850ha (118.502m2)

          + Lô X9 - X12, đường số 10B - 14B, diện tích  11,75ha (117.500m2)           

          2. KCN Liên Chiểu:

          + Lô Đ, đường số 3, diện tích:          6,3778 ha (63.778m2)

          + Lô H, đường số 6, diện tích:          8,626 ha   (86.268m2)

          + Lô K, đường 4, đường số 9, diện tích: 10,6872ha (106.872m2)

          + Lô I, đường số 9, diện tích:           15,4435ha  (154.435m2)

          + Lô I 2, đường số 9, diện tích:        2,276ha      (22.766m2)

          + Lô M, đường số 4A, diện tích:      1,242ha      (12.420m2)

          + Lô Q, đường số 4, diện tích:          15,1535ha  (151.535m2)

                                                                                                           PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien