Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Quyết liệt chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên toàn địa bàn thành phố

Ngày đăng: 06/09/2017

Ngày 28/8/2017, UBND thành phố ban hành Công văn số 6700/UBND-KGVX về tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống SXH

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, khống chế kịp thời, không để bệnh sốt xuất huyết lây lan và bùng phát thành dịch, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, UBND thành phố ban hành Công văn số 5758/UBND-SYT ngày 29/7/2017 yêu cầu UBND các quận, huyện, các sở, ban ngành trực thuộc UBND thành phố và đề nghị các đoàn thể, các bệnh viện bộ, ngành, các đơn vị trung ương, quân đội đóng trên địa bàn thành phố chủ động, phối hợp quyết liệt triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, chú trọng một số nội dung tập trung triển khai thực hiện.

Ngày 28/8/2018 UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị này phối hợp tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, sốt xuất huyết. Giao Sở Y tế khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình bệnh sốt xuất huyết và công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố; trên cơ sở đó xem xét, dự thảo văn bản trình UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết, lưu ý đưa ra các biện pháp phù hợp với diễn biến của dịch bệnh; Định kỳ hàng tuần, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Văn phòng - Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien