Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày đăng: 25/02/2017

THÔNG BÁO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng thông báo đến các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp văn bản quy phạm pháp luật mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:

  • Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết nội dung văn bản nêu trên được đăng tải tại Website: www.chinhphu.vn. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng thông báo đến các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp được biết./.

 

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien