Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Phát động phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017

Ngày đăng: 20/03/2017

Nhằm góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”, đồng thời phát huy năng lực quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp tại các KCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017.

Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp là một hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, vừa là một biện pháp tuyên truyền vừa có tác động mạnh mẽ vừa mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần gìn giữ môi trường KCN ngày càng sạch đẹp hơn. Các doanh nghiệp trong KCN được vận động tham gia hưởng ứng thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức chăm sóc và trồng thêm cây xanh xung quanh khu vực triển khai Dự án vào mỗi sáng Thứ bảy; đồng thời khuyến khích người dân phát hiện và phản ánh đến chính quyền những hành vi gây ô nhiễm môi trường có chủ đích trong KCN.

Với việc duy trì thực hiện đồng bộ và thường xuyên tại các KCN, Phong trào hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao ý thức người lao động trong việc bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng mục tiêu “Đà Nẵng – Thành phố môi trường”./.

(Đính kèm Kế hoạch số 287/KH-BQL ngày 03/3/2017 của Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng).

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien