Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 CTĐ BQL các KCN, KCX, KKT các tỉnh DHMT

Ngày đăng: 07/03/2017

Vào ngày 24/02/2017, Cụm thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Duyên Hải miền Trung (Cụm thi đua) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Đồng chủ trì Hội nghị là Ông Hoàng Đình Phi – Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua và Ông Đỗ Xuân Diện – Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đại diện Cụm phó Cụm thi đua năm 2016.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Bùi Thị Thu Hương - Vụ phó Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo các Ban Quản lý, các Chánh, Phó Văn phòng và chuyên viên theo dõi công tác thi đua - khen và thưởng của 08 đơn vị thành viên trong Cụm thi đua, gồm Ban Quản lý các KCN và chế xuất Đà Nẵng, Ban Quản lý các KCN Quảng Nam, Ban Quản lý KKT tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý KKT Dung Quất, Ban Quản lý KKT Phú Yên, Ban Quản lý KKT Bình Định và Ban Quản lý KKT Vân Phong - Khánh Hòa).

(Ảnh: toàn cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2016 của các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT thuộc Cụm thi đua Duyên hải miền Trung. Cụ thể: về thu hút đầu tư, toàn Cụm đã cấp mới cho 132 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.470,7 triệu USD (2,48 tỷ USD), đạt 242,97% so với KH (1,17 tỷ USD); lũy kế đến 31/12/2016, các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT đã thu hút được 1.229 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 76.445 tỷ đồng và 16,204 tỷ USD; về các chỉ tiêu khác: giá trị SXCN-TM-DV đạt 210.764,9 tỷ đồng, đạt 108% so với KH (195.168 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu đạt 2.331,663 triệu USD (2,332 tỷ USD), đạt 103,3% so với KH (2,26 tỷ USD); nộp Ngân sách đạt 38.561 tỷ đồng, đạt 115% so với KH (33.430 tỷ đồng).

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Bùi Thị Thu Hương - Vụ phó Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã biểu dương và đánh giá cao các hoạt động mà Cụm đã đạt được trong năm 2016, đặc biệt trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua của các đơn vị đã đi vào chiều sâu và có sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong Cụm Thi đua, qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ban Quản lý, tạo nên môi trường thu hút đầu tư hấp dẫn, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và bền vững.

Với những kết quả đạt được, Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm, bình chọn thi đua năm 2016, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ, bằng khen đối với 03 tập thể tiêu biểu: Ban Quản lý KKT Vân Phong, Ban Quản lý KKT mở Chu Lai, Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng. Đồng thời, các thành viên cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017.

(Ảnh: ký kết giao ước thi đua năm 2016)

Thực hiện theo quy chế hoạt động của Cụm thi đua, Hội nghị đã thống nhất cao đề cử Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai là Cụm trưởng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên là Cụm phó Cụm thi đua Duyên hải miền Trung năm 2017.

Hy vọng rằng, trong năm 2017, các đơn vị thành viên của Cụm thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT Duyên hải miền Trung sẽ có nhiều giải pháp tham mưu cho lãnh đạo địa phương và chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị mình phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng sẽ thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực được giao để góp phần đưa các KCN, KCX, KKT Duyên hải miền Trung ngày càng phát triển và thành công.

                                                                             Văn phòng

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien