Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Giới thiệu Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng: 25/08/2017

Dự án Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được Quốc hội thông qua có 4 chương với 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 quy định vấn đề liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Luật cũng quy định rõ các tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 4), các nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 5), các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 6) và các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 7).    

Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định rất rõ ràng cụ thể như: hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ thuế, kế toán, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ mở rộng thị trường, v.v…

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tra cứu nội dung chi tiết của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa chỉ Website:

 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban  

Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien