Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Điều chỉnh đơn vị kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

Ngày đăng: 08/09/2017

Ngày 31/7/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố ban hành kế hoạch số 01/-KH/ĐKT về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017

Theo đó, Đoàn kiểm tra số 2 dự kiến kiểm tra 04 đơn vị, trong đó bao gồm: Công ty CP Keyhinge Toys Việt Nam, Công ty TNHH Matrix Việt Nam, Công ty TNHH Associated Việt Nam và Công ty TNHH May mặc Ba sao. Tuy nhiên, Công ty TNHH Keyhinge Toy Việt Nam, Công ty TNHH Matrix Việt Nam và Công ty TNHH Associated Việt Nam là các dự án có cùng thuộc một chủ đầu tư, nên cách thức hoạt động có nhiều điểm tương đồng; Mặt khác, việc kiểm tra 03 đơn vị thuộc một chủ đầu tư vào cùng một thời điểm sẽ gây nhiều trở ngại cho doanh nghiệp.

 Do đó, ngày 01/9/2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (Ban Quản lý) đã có văn bản số 1257/BQL-QLLĐ gửi Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố đề xuất đợt kiểm tình hình triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 vào tháng 9/2017 của Đoàn kiểm tra số 2 thực hiện ở 02 đơn vị là Công ty TNHH Keyhinge Toys Việt Nam và Công ty TNHH May mặc Ba Sao, các đơn vị còn lại sẽ thực hiện vào đợt khác.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý, ngày 06/9/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố đã có Công văn số 61-CV/BCĐ thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý và chọn 02 đơn vị Công ty TNHH Keyhinge Toys Việt Nam và Công ty TNHH May mặc Ba Sao để đoàn kiểm tra số 2 tiến hành kiểm tra trong năm 2017./.

Phan Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Quản lý lao động Ban Quản lý

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien