Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

BQL CÁC KCN VÀ CHẾ XUẤT ĐÀ NẴNG TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KCN

Ngày đăng: 22/06/2017

Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhằm xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân, nâng cao sức hút đầu tư vào các Khu Công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố; Trong năm 2017, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (Ban Quản lý) đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai nhiều biện pháp kiểm soát ô nhiễm đối với các dự án đầu tư tại các KCN.

1. Tích cực tham mưu chỉ đạo điều hành

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Đồng thời nâng cao khả năng phối hợp của các cơ quan chức năng liên quan trong công tác bảo vệ môi trường tại các KCN; Ban Quản lý đã trình UBND thành phố phê duyệt Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 về Ban hành Quy chế phôi hợp quản lý môi trường đối với các Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Ban Quản lý đã và đang nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 253/KH-BQL ngày 28/02/2017 về Hoạt động bảo vệ môi trường tại các Khu Công nghiệp và các Kế hoạch triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Hội đồng nhân dân và UBND thành phố.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường tại KCN

Ngay từ Quý I năm 2017, Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 287/KH-BQL ngày 03/3/2017 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ Nhật Xanh - Sạch - Đẹp tại các KCN. Theo đó, đề nghị các công ty hạ tầng KCN và các doanh nghiệp phối hợp phát động phong trào “Tổng ra quân vì môi trường theo Cụm”; Huy động nguồn lực tổng dọn vệ sinh trong và ngoài tường rào doanh nghiệp; Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng ngày các phong trào môi trường do UBND thành phố và Ban Quản lý phát động. Hiện nay, tất cả các công ty hạ tầng KCN đã đăng ký địa điểm ra quân và tích cực tham gia hưởng ứng phong trào.

Một trong các điểm sáng của công tác vận động, tuyên truyền bảo vệ môi trường của Ban Quản lý là việc tổ chức thành công buổi ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 với sự tham gia của gần 2000 cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các KCN. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và được hưởng ứng trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, Ban Quản lý đã tuyên truyền ý nghĩa của các đợt ra quân tổng dọn vệ sinh thông qua các bản tin đăng tải trên Website Ban Quản lý và Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.

(Doanh nghiệp ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2017)

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm

Năm 2017, Ban Quản lý đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ ngày 03/3/2017 đến ngày 17/3/2017, Ban Quản lý đã kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động của các cơ sở luyện, cán thép tại KCN Hòa Khánh và báo cáo UBND thành phố tại Báo cáo số 369/BC-BQL ngày 20/3/2017. Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý, UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý, Phòng Cảnh sát Môi trường chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở luyện, cán thép tại KCN Hòa Khánh; Đồng thời, giao Ban Quản lý phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất luyện, cán thép tại KCN Hòa Khánh bỏ công đoạn luyện thép hoặc chuyển đổi ngành nghề.

Ngày 14/3/2017, Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 341/KH-BQL về Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN. Từ ngày 12/4/2017 đến ngày 11/5/2017, Ban Quản lý đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với 12 cơ sở sản xuất theo Thông báo số 476/TB-BQL ngày 07/4/2017. Hiện nay, Ban Quản lý đã có thông báo kết luận gửi đến từng doanh nghiệp nhằm đôn đốc, hướng dẫn chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường KCN; Trong trường hợp không có kết quả cải thiện, Ban Quản lý sẽ chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Ban Quản lý đã ban hành Công văn số 391/BQL-QLTNMT ngày 23/3/2017 đề nghị các công ty hạ tầng KCN thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, không để tình trạng tồn đọng rác thải gây ảnh hưởng đến môi trường, mất mỹ quan chung KCN; Thường xuyên tổ chức giám sát việc thu gom chất thải của doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp đổ chất thải sản xuất trên vỉa hè, tiến hành lập biên bản, báo cáo cơ quan có chức năng xử lý theo quy định. Hằng tháng, Lãnh đạo ban và cán bộ chuyên trách thường xuyên giám sát, kiểm tra đột xuất tình hình bảo vệ môi trường tại các KCN.

Ngoài ra, đối với các trường hợp vi phạm mang tính chất nghiêm trọng, ngoài phạm vi quyền hạn được giao, Ban Quản lý đã có văn bản phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường thuộc Công an thành phố Đà Nẵng nghiêm túc xử lý các sự việc như hoạt động luyện, nấu thép của một số doanh nghiệp trên các tuyến đường số 9 và 9A KCN Hòa Khánh; việc xả chất thải nguy hại tại khu vực Hồ Bàu Tràm. Trong đó, đặc biệt gửi Giám đốc Công an thành phố đề nghị kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Thủ Đô do vi phạm các cam kết xả thải so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt.

4. Khảo sát nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp

Song song với việc triển khai các biện pháp tuyên tuyền, tăng cường kiểm soát ô nhiễm, Ban Quản lý đã có những quan tâm đến việc khuyến khích, hỗ trợ cải thiện công nghệ sản xuất còn lạc hậu, gây ô nhiễm của nhiều doanh nghiệp tại các KCN. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 27/4/2017, Ban Quản lý đã ban hành Công văn số 750/BQL-QLDN ngày 26/5/2017 gửi các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN Đà Nẵng nhằm thu thập thông tin liên quan đến nhu cầu đổi mới công nghệ, khả năng hấp thụ công nghệ của các doanh nghiệp để có cơ sở xây dựng chính sách, cơ chế quản lý hỗ trợ phù hợp trình UBND thành phố phê duyệt.

(Dây chuyền sản xuất tại Công ty CP gạch men Cosevco)

Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017, Ban Quản lý đã phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp khảo sát dây chuyền công nghệ và tiêu chuẩn môi trường tại các cơ sở có quy mô công suất lớn thuộc KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng, KCN Liên Chiểu, KCN Hòa Cầm. Trên cơ sở kết quả điều tra, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo chương trình khuyến khích có lộ trình nhằm chuyển đổi các trang thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng hiệu quả tại các doanh nghiệp.

5. Quyết tâm hoàn hành các mục tiêu quan trọng

Trong năm 2017, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường quyết liệt trong công tác cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quan trọng: 100% khu công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý môi trường tại các KCN.

Để hoàn thành các mục tiêu quan trọng nêu trên, Ban Quản lý tiếp tục thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng chuyên môn; duy trì việc tiếp nhận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cá nhân và doanh nghiệp đến liên hệ công tác và thông qua các câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý; tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi thông tin với tổ chức, công dân và giải quyết công việc; thường xuyên cải tiến, đổi mới chế độ hội ý, giao ban tuần, tháng, quý để công tác chỉ đạo điều hành được thông suốt và hiệu quả. Trên hết, Lãnh đạo Ban Quản lý tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương của UBND, theo đó, đẩy mạnh phát triển KCN song song với công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo sự hài hòa giữa hoạt động sản xuất và môi trường lân cận../.

                               Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Ban Quản lý

  •  Print
  • chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien