Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22700
GBP 29322.48
HKD 2889.69
JPY 202.17
CHF 23745.89
AUD 17951.1
CAD 17946.66
SGD 16552.19
EUR 26343.09

(Nguồn: )

Thông tin chỉ đạo của thành phố

Thông báo số 2485/UBND-KT1 ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ (25-04-2017, 10:08)

Kế hoạch số 2369/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017 (25-04-2017, 09:58) Image

Thôgn báo về Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng thành phố Đà Nẵng (25-04-2017, 10:10)

Thể lệ cuộc thi "Những gương sáng giữa đời thường" 2017 (22-03-2017, 01:38) Image

Kế hoạch số 217/KH-MTTQ-BBT ngày 27/02/2017 của UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng về việc vận động và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017 (22-03-2017, 01:35) Image

Thông tin chỉ đạo của trung ương

Chỉ thị số 0-7-CT/TW của Ban Bí Thư (Khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới" (19-06-2017, 08:48)

Nghị định số 21/2017/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông (22-03-2017, 10:55) Image

Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế Quản lý rừng sản xuất (22-03-2017, 10:28) Image

Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 20/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (06-03-2017, 11:10) Image

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nan (24-11-2014, 04:08)

Thông tin chỉ đạo từ BQL

Công văn số 750/BQL-QLDN ngày 26/5/2017 v/v triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ, đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (28-05-2017, 08:53)

Công văn số 12/BQL-KHTH ngày 05/1/2017 ngày 05/01/2017 v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Đinh Dậu 2017 (09-01-2017, 10:01)

Phương án 1449 /PA-BQL ngày 26/9/2016 Phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (26-09-2016, 10:11)

Công văn số 1140/BQL-KHTH ngày 22/9/2016 v/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định (23-09-2016, 04:02)

Công văn số 1374/BQL-KHTH ngày 12 tháng 9 năm 2016 V/v Phòng chống bão (12-09-2016, 03:10)

Lịch công tác cơ quan

Lịch công tác tuần 14 (10-04-2017, 05:06) Image

Lịch công tác tuần 13 (10-04-2017, 05:05)

Lịch công tác tuần 12 (03-04-2017, 10:12)

Lịch công tác tuần 11 (03-04-2017, 10:11)

Lịch công tác tuần 10 (03-04-2017, 10:10)

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký đổi Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp trước ngày 01/7/2006 (16-04-2014, 09:43)

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006 (16-04-2014, 09:41)

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006 (16-04-2014, 09:39)

Báo cáo và Kế hoạch Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Báo cáo Tình hình hoạt động các KCN Quý I/2017 (05-04-2017, 02:32) Image

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 2015 (11-03-2016, 01:40)

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm (11-03-2016, 01:37)

Kế hoạch 26/KH-BQL ngày 07/01/2016 hưởng ứng kỷ niệm "55 năm ngày truyền thống cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy(04/10/2016-04/10/2016) và 15 năm ngày toàn dân PCCC" (08-01-2016, 08:09)

Phương án phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai tại các KCN trên địa bàn thành phố (12-06-2015, 01:36)

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực giai đoạn 2015-2020

Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 30/11/2016 V/v Tổng kết, đánh giá mô hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (17-01-2017, 09:55)

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien