Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 31501.4
HKD 2883.37
JPY 201.22
CHF 23630.34
AUD 18157.45
CAD 18197.27
SGD 17132.18
EUR 27791.97

(Nguồn: )

Thông tin chỉ đạo của thành phố

Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, KDC tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà VP (06-12-2017, 04:21) Image

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua DN VN hội nhập và phát triển g/đ 2017-2020 (06-12-2017, 04:22) Image

Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND TP Đà Nẵng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm PL của TP Đà Nẵng hết hiệu lực liên quan đễ Quỹ Quốc phòng an ninh (18-08-2017, 11:28) Image

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn TP Đà Nẵng (18-08-2017, 11:25) Image

Thông báo số 2485/UBND-KT1 ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ (25-04-2017, 10:08)

Thông tin chỉ đạo của trung ương

Nghị quyết số 71/2017/NĐ-CP ngày 28/11/2017 về Chương trình hành động thực hiện Chi thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (29-11-2017, 09:53) Image

Thông tư số 08/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-BTTTT về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động được ban hành ngày 23/6/2017 (28-08-2017, 08:25) Image

Chỉ thị 1034/CT-KTNN năm 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp do Kiểm toán nhà nước ban hành (21-08-2017, 09:04)

Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (21-08-2017, 09:02)

Thông tư 59/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (21-08-2017, 09:00)

Thông tin chỉ đạo từ BQL

Công văn số 750/BQL-QLDN ngày 26/5/2017 v/v triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ, đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (28-05-2017, 08:53)

Công văn số 12/BQL-KHTH ngày 05/1/2017 ngày 05/01/2017 v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Đinh Dậu 2017 (09-01-2017, 10:01)

Phương án 1449 /PA-BQL ngày 26/9/2016 Phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (26-09-2016, 10:11)

Công văn số 1140/BQL-KHTH ngày 22/9/2016 v/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định (23-09-2016, 04:02)

Công văn số 1374/BQL-KHTH ngày 12 tháng 9 năm 2016 V/v Phòng chống bão (12-09-2016, 03:10)

Lịch công tác cơ quan

Lịch công tác tuần 01/2018 (08-01-2018, 09:56) Image

Lịch công tác tuần 52 (08-01-2018, 09:55) Image

Lịch công tác tuần 51 (08-01-2018, 09:55) Image

Lịch công tác tuần 50 (08-01-2018, 09:54)

Lịch công tác tuần 49 (12-12-2017, 04:31)

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký đổi Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp trước ngày 01/7/2006 (16-04-2014, 09:43)

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006 (16-04-2014, 09:41)

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006 (16-04-2014, 09:39)

Báo cáo và Kế hoạch Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Kế hoạch CCHC năm 2017 của Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc (11-01-2018, 04:49)

Tình hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 (22-11-2017, 05:02) Image

Tình hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2017 (25-09-2017, 03:34) Image

Báo cáo Tình hình hoạt động các KCN Quý I/2017 (05-04-2017, 02:32) Image

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 2015 (11-03-2016, 01:40)

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực giai đoạn 2015-2020

Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 30/11/2016 V/v Tổng kết, đánh giá mô hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (17-01-2017, 09:55)

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien