Logo

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại mua bán
SBJ

(Nguồn: )

Tỷ giá

USD 22675
GBP 29939.1
HKD 2886.03
JPY 200.87
CHF 22755.76
AUD 17078.99
CAD 17699.12
SGD 16660.81
EUR 26656.25

(Nguồn: )

Thông tin chỉ đạo của thành phố

Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND TP Đà Nẵng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm PL của TP Đà Nẵng hết hiệu lực liên quan đễ Quỹ Quốc phòng an ninh (18-08-2017, 11:28) Image

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn TP Đà Nẵng (18-08-2017, 11:25) Image

Thông báo số 2485/UBND-KT1 ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ (25-04-2017, 10:08)

Kế hoạch số 2369/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017 (25-04-2017, 09:58) Image

Thôgn báo về Quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại đặc trưng thành phố Đà Nẵng (25-04-2017, 10:10)

Thông tin chỉ đạo của trung ương

Thông tư số 08/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-BTTTT về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động được ban hành ngày 23/6/2017 (28-08-2017, 08:25) Image

Chỉ thị 1034/CT-KTNN năm 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp do Kiểm toán nhà nước ban hành (21-08-2017, 09:04)

Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (21-08-2017, 09:02)

Thông tư 59/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (21-08-2017, 09:00)

Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (21-08-2017, 08:59)

Thông tin chỉ đạo từ BQL

Công văn số 750/BQL-QLDN ngày 26/5/2017 v/v triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ, đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (28-05-2017, 08:53)

Công văn số 12/BQL-KHTH ngày 05/1/2017 ngày 05/01/2017 v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Đinh Dậu 2017 (09-01-2017, 10:01)

Phương án 1449 /PA-BQL ngày 26/9/2016 Phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (26-09-2016, 10:11)

Công văn số 1140/BQL-KHTH ngày 22/9/2016 v/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định (23-09-2016, 04:02)

Công văn số 1374/BQL-KHTH ngày 12 tháng 9 năm 2016 V/v Phòng chống bão (12-09-2016, 03:10)

Lịch công tác cơ quan

Lịch công tác tuần 45 (13-11-2017, 08:31) Image

Lịch công tác tuần 44 (30-10-2017, 08:30) Image

Lịch công tác tuần 43 (30-10-2017, 08:29) Image

Lịch công tác tuần 42 (30-10-2017, 08:28)

Lịch công tác tuần 41 (16-10-2017, 08:58)

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký đổi Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp trước ngày 01/7/2006 (16-04-2014, 09:43)

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006 (16-04-2014, 09:41)

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006 (16-04-2014, 09:39)

Báo cáo và Kế hoạch Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Tình hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2017 (25-09-2017, 03:34) Image

Báo cáo Tình hình hoạt động các KCN Quý I/2017 (05-04-2017, 02:32) Image

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 2015 (11-03-2016, 01:40)

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm (11-03-2016, 01:37)

Kế hoạch 26/KH-BQL ngày 07/01/2016 hưởng ứng kỷ niệm "55 năm ngày truyền thống cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy(04/10/2016-04/10/2016) và 15 năm ngày toàn dân PCCC" (08-01-2016, 08:09)

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực giai đoạn 2015-2020

Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 30/11/2016 V/v Tổng kết, đánh giá mô hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (17-01-2017, 09:55)

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien